GMOs: Your Right To Know

چطور با شستن دست ها از بیمار شدن جلوگیری کنیم؟

محیط اطراف ما سرشار از انواع آلودگی و میکروب هاست. این میکروب­ ها به راحتی از محیطی به محیط دیگر منتقل شده و باعث ایجاد انواع بیماری می­ شوند. اگر حواسمان به رعایت نکات بهداشتی نباشد؛ ممکن است با انتقال عوامل بیماری­ زا، باعث شویم خانواده و کسانی که دوستشان داریم دچار مشکل شوند.

ادامه مطلب